MSSQL’de trigger yazma

Trigger(Tetikleyici), SQL’de bir sorgu çalıştırdığımızda, başka bir sorgunun çalışmasını sağlamak için yazılan koddur. Bir tablodan kayıt eklendiğinde/silindiğinde/güncellendiğinde, başka bir tablodan onunla ilgili bir kaydın eklenmesi/silinmesi/güncellenmesi için kullanabiliriz. Triggerlar; insert, update, delete sorguları içindir.

CREATE TRIGGER isim { BEFORE | AFTER } { olay [ OR ... ] }
  ON tablo [ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]
  EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )

Parametreler
isim
Yeni tetiği belirtecek isim. Bu isim, aynı tablodaki diğer tetiklerin isimlerinden farklı olmalıdır.
BEFORE
AFTER
İşlevin olaydan önce mi sonra mı çağrılacağını belirler.
olay
INSERT, UPDATE veya DELETE’den biri; tetiği çalıştıracak olayı belirtmek için kullanılır. OR kullanarak çok sayıda olay belirtilebilir.
tablo
Tetiği içerecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
FOR EACH ROW
FOR EACH STATEMENT
Tetik işlevinin tetikleyici olay tarafından her satır için bir kere mi yoksa her SQL deyimi için bir kere mi çalıştırılacağını belirler. Eğer hiçbiri belirtilmemişse, FOR EACH STATEMENT öntanımlıdır.
işlev_ismi
Tetikle çalıştırılan, kullanıcı tarafından argümansız ve dönüş türü trigger olarak bildirilmiş ve tanımlanmış bir işlev.
argümanlar
Tetik tarafından çalıştırıldığında işleve aktarılacak isteğe bağlı argümanların virgülle ayrılmış listesi. Argümanlar dizge sabitlerdir. Basit isimler ve sayısal sabitler de burada yazılabilir, fakat her biri dizgeye dönüştürülecektir. Tetikleyici işlev dilinin nasıl gerçeklendiğini incelemeniz ve işlev içinde tetik argümanlarına nasıl erişildiğini öğrenmeniz önerilir; normal işlev argümanlarından farklı ele alınıyor olabilirler.
İnsert Trigger

create trigger stokGuncelle on satis –bu satırda trigger adını yazıyoruz ve tetiklemenin kaynağı olan tabloyu yazıyoruz.
for insert – trigger’ın hangi komut için yazıldığını gösterir.
as
begin
  declare @satisAdedi int, @urunid int – iki adet değişken belirliyoruz.
  select @satisAdedi=satisadedi, @urunid=urunid from inserted –yaptığımız insert iþşeminde satisadedi ve urunid değerlerini alıp bunları daha önce belirlediğimiz değişkenlere atıyoruz.
  update urunler set stokadedi=stokadedi-@satisAdedi where urunid=@urunid –şimdi aldığımız değişkenleri başka bir tabloda değişiklik yapmak için kullanıyoruz.
end

Tanımlı olan triggerları aşağıdaki sql cümleleri ile enable veya disable edebiliriz.

DISABLE TRIGGER tr_UrunSil ON Urunler
ENABLE TRIGGER tr_UrunSil ON Urunler

Başka bir örnek olarak silinen ürün sipariş tablosunda mevcut ise silme işlemini iptal edelim.

CREATE TRIGGER tr_UrunSil ON Urunler
AFTER DELETE
AS
BEGIN
DECLARE @Uid INT 
SELECT @Uid= UrunID FROM DELETED
IF EXISTS(SELECT * FROM Siparisler WHERE UrunID=@Uid) 
BEGIN 
Print 'Ürün siparişlerde mevcut, silinenmez'
ROLLBACK TRANSACTION 
RETURN
END
END

Update Trigger
Bu kod ile, satış tablosunda bir satırı güncellediğimizde, ürünler tablosunda o ürünün stok adedi değiştiriliyor. Update aslında iki basamakta gerçekleşir. Birinci adımda güncelleme yapacağımız satır silinir, ikinci adımda ise o satır yeniden eklenir ama bu sefer güncel değerleri eklenir. İlk olarak silme işleminde silinen değerleri alıyoruz. Daha sonra ekleme işleminde eklenen değerleri de yeni değerler olarak alıyoruz. Sonra bu değerleri karşılaştırarak değişim miktarına göre ürünlerdeki stok adedini de güncelliyoruz.

create trigger duzelt on satis
for update– update işlemi ile tetiklemenin başlatıldığını gösterir.
as
begin
   declare @yenisatisadedi int, @satisadedi int, @urunid int
   select @satisAdedi=satisadedi, @urunid=urunid from deleted –silme işleminde silinen satırdaki satisadedi ve urunid değerlerini alıyoruz.
   select @yenisatisadedi=satisadedi , @urunid=urunid from inserted –ekleme işleminde eklenen satisadedi ve urunid değerlerini alıyoruz.
   if(@yenisatisadedi<@satisadedi) –eğer eklenen satisadedi değeri silinen satisadedi değerinden küçük ise işlem yapar. yani güncelleme yaptığımız değer eski değerden az ise.
   begin
      update urunler set stokadedi=stokadedi-(@satisadedi-@yenisatisadedi) where urunid=@urunid – ürünlerdeki stokadedini güncelleme yaptığımızda satisadedi değerindeki değişim kadar azaltır.
   end
   else
   begin
      update urunler set stokadedi=stokadedi+(@yenisatisadedi-@satisadedi)
      where urunid=@urunid– ürünlerdeki stokadedi'ni güncelleme yaptığımızda satisadedi değerindeki değişim kadar artırır.
   end
end

Kullanıcının birden fazla kayıt silmesini engellemek için yazılan bir delete trigger örneği

CREATE TRIGGER trigger_Silindi --Trigger adı
ON Kisiler --İlgili Tablo
for DELETE --Oluşturulacak trigger türü
as
declare @sayi int
select @sayi = count(*) from deleted --Silme işlemi için deleted (Silinmişler)
--tablosuna gönderilen kayıt sayısı
if @sayi>1
begin
rollback transaction
end

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s