Android Başlangıç

Yeni Android Projesi başlattığımızda;

Src\MainActivity.java içerisine aşağıdaki kodları yazarak kullanabiliriz.

//Başlığı kaldırıyor
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);

//Activity’den kalıtım alıyor
setContentView(R.layout.activity_main);

//Siteyi Belirliyor
String url = “cemelma.wordpress.com”;
WebView view = (WebView) this.findViewById(R.id.webview);

view.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

//Urlnin browserda açılmasını engelliyor
view.setWebViewClient(new WebViewClient());

//WebView’ın içerisine yazıyor
view.loadUrl(url);

PhoneGap Nedir?

PhoneGap, Javascript, HTML5 ve CSS3 kullanarak, mobil platformlar için platformdan bağımsız uygulama geliştirmek için tasarlanmış açık kaynak kodlu bir geliştirme çatısıdır. Adobe tarafından satın alınmıştır.

Mobil platformlar gün geçtikçe artmaktadır ve bu sebeple mobil uygulamalara olan ihtiyaçda giderek artmaktadır fakat tüm platformlar için ayrı uygulama geliştirmek hem masraflı hemde zahmetli olabilmektedir. Ayrı ayrı uygulama geliştirmek için geliştirmek istediğiniz platformun inceliklerini ve api’lerini öğrenip ona uygun kodlama yapmanız gerekmektedir. Phonegap bu çatısı ile Java’nın zamanında vadettiği bir kere yaz her yerde çalışsın mantığını mobil platforma uygulamıştır.

HTML5, Javascript, CSS3 ile yazdığınız uygulamaları desteklenen tüm mobil platformlara uygulayabilirsiniz. Buraya kadar mobil bir web sitesinden farkı yok gibi gözüküyor fakat incelik çalıştığınız mobil platformun özelliklerine erişebilmenizdedir. Mesela kamera, ,ivmeölçer, kişiler listesi, lokasyon bulma gibi. Phonegap’ın size verdiği javascript kütüphanesi sayesinde onun sağladığı tüm cihaz özelliklerine erişebiliyorsunuz.

Hangi platformda, hangi cihazın, hangi özelliklerine erişebildiğiniz aşağıda verilmiştir.

phonegab