Android Başlangıç

Yeni Android Projesi başlattığımızda;

Src\MainActivity.java içerisine aşağıdaki kodları yazarak kullanabiliriz.

//Başlığı kaldırıyor
requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);

//Activity’den kalıtım alıyor
setContentView(R.layout.activity_main);

//Siteyi Belirliyor
String url = “cemelma.wordpress.com”;
WebView view = (WebView) this.findViewById(R.id.webview);

view.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

//Urlnin browserda açılmasını engelliyor
view.setWebViewClient(new WebViewClient());

//WebView’ın içerisine yazıyor
view.loadUrl(url);