MVC Attribute Kullanımı

MVC Attribute aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

Filter  Interface  Default Implementation

 Authorization Filter  IAuthorizationFilter AuthorizeAttribute
 Action Filter  IActionFilter ActionFilterAttribute
 Result Filter  IResultFilter ActionFilterAttribute
 Exception Filter  IExceptionFilter HandleErrorAttribute

Authorization : Diğer filtreler ve Action metodlardan önce çalışmaktadır.Controller ya da Controller içindeki Action metoda erişim kısıtlamak için kullanılır.
Exception : Hata durumlarında çalışan filtredir.
Action : Herhangi bir Controller sınıfında bulunan Action metottan önce ya da sonra çalışır.
Result : Action Result çalıştırılmadan önce ya da çalıştırıldıktan sonra çalışır.

public class AttrDateSection : ActionFilterAttribute
{
  //Attribute olarak eklenen actiondan önce çalışacak methodumuz.
  public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext) 
  {
    filterContext.Controller.ViewData["selectdate"] = DateTime.Now;
    base.OnActionExecuting(filterContext);
  }
}