This could be due to CredSSP encryption oracle remediation – RDP Hatası Çözümü

RDP ile uzak masa üstü bağlantısı yaparken aşağıdaki hatayı alabilirsiniz windows 10 güncellemeleri sonrasında.

This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

Bu hatanın çözümü için komut satırını yönetici olarak açtıktan sonra aşağıdaki komutu çalıştırmanız sorunu çözecektir.

REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2