C#’ta Önişlemci Direktifleri(Preprocessor Directives)

C#’ta Önişlemci kullanım kodları aşağıdaki gibidir.

Koşullu derleme
#define
#undef
#if
#else
#endif
#elif
Derleme
#error
#warning
#line
#pragma
Görsel
#region
#endregion

Kullanımı

static void Main(string[] args)
{
   Console.WriteLine("TEST");

   #if true 
      Console.WriteLine("Kosul saglandi");
   #else
      Console.WriteLine("Kosul saglanmadi");
   #endif
}

Windows Servis Debug Modda Çalıştırma

1Windows service yazdığımızda genel sorunlarla karşılaşılabilir, bu hataları belirlemek için;
1.Tools\Attach to Process menüsü yardımıyla çalışan servisimizi satır satır inceleyebiliriz.
2. Servisimizin OnStart Methoduna aşağıdaki kodu yazarak debug modda çalışmasını sağlayabiliriz.

System.Diagnostics.Debugger.Launch();