Entity üzerinde sql sorgu çalıştırma

var query = “SELECT * FROM Meters WHERE CustomerId = ” + customer.sno + ” ORDER BY MeterName”;
var Meters = entity.Database.SqlQuery<Meter>(query).ToList();

 

context.Database.SqlQuery<myEntityType>(
    "mySpName @param1, @param2, @param3",
    new SqlParameter("param1", param1),
    new SqlParameter("param2", param2),
    new SqlParameter("param3", param3)
);

context.Database.SqlQuery<MyEntityType>("mySpName @param1 = {0}", param1)

return context.Database.SqlQuery<myEntityType>("mySpName {0}, {1}, {2}",
new object[] { param1, param2, param3 });

//Or

using(var context = new MyDataContext())
{
return context.Database.SqlQuery<myEntityType>("mySpName {0}, {1}, {2}",
new object[] { param1, param2, param3 }).ToList();
}

//Or

using(var context = new MyDataContext())
{
object[] parameters =  { param1, param2, param3 };

return context.Database.SqlQuery<myEntityType>("mySpName {0}, {1}, {2}",
parameters).ToList();
}

//Or

using(var context = new MyDataContext())
{  
return context.Database.SqlQuery<myEntityType>("mySpName {0}, {1}, {2}",
param1, param2, param3).ToList();
}

Entity Framework Power Tools

Code-first bir model oluşturduğumuzda modeli görsel olarak göremediğimiz için, model büyüdükçe neyin ne olduğunu görsel olarak görme ihtiyacı duyabiliyoruz. Bunun için EF Power Tools adında bir eklenti bulunuyor.

Eklentiyi kurduktan sonra Models klasörü içinde ki herhangi bir class a sağ tıkladığımızda açılan menüye Entity Framework seçeneğinin geldiğini görüyoruz. Bu menüden View Entity Data Model dersek, sadece read only olarak modelimizi bize oluşturuyor.

adresinden indirebilirsiniz.