Equals ve Eşittir Karşılaştırma Operatörleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

(==) ve Equals() methodları’nın ikisi de farklı 2 değeri karşılaştırmak için kullanılır. (==) operator’ü 2 nesneyi karşılaştırırken, Equals() methodu nesnenin içerdiği string’i karşılaştırır. Yani kısaca (==) operatörü 2 nesnenin referans değerlerini karşılaştırırken Equals() methodu sadece içeriği karşılaştırır.
*Null değer atanmış değişkeni Equals() methodu ile karşılaştıramayız ve hata döner. Çünkü bakılacak bir content yoktur.

*Code behind’da eğer sadece içeriğe bakılacak ise (==) operatör’ü yerine Equals() methodu kullanılmalıdır. Ama null kontrolü yapılması şarttır.

*Aynı şekilde Javascript’de işler biraz değişmekte ve (==) operatörü bu sefer nesnelerin içerdiği string’leri karşılaştırmaktadır. Aynı şekilde (===) operatörü ise içerik yerine nesnelerin kendisini kıyaslamaktadır.