Export to Excell Helper

public static void GridExportToExcel(string fileName, object dataTable)
{
  var grid = new GridView();
  grid.DataSource = dataTable;
  grid.DataBind();

  HttpContext.Current.Response.ClearContent();
  HttpContext.Current.Response.AddHeader("content-disposition", string.Format("attachment; filename={0}-{1}.xls", fileName, DateTime.Now.ToShortDateString().Replace(".", "")));
  HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/ms-excel";
  HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
  HttpContext.Current.Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.Unicode.GetPreamble());

  StringWriter sw = new StringWriter();
  HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw);
  grid.RenderControl(htw);

  HttpContext.Current.Response.Write(sw.ToString());
  HttpContext.Current.Response.End();
}

Kullanımı işe ağaıdaki gibidir.

UsefulHelpers.GridExportToExcel("Bankalar", table);

Excelde IF,AND,COUNTIF Kullanımı

Execelde bugün ihtiyacım olan 2-3 komutun kullanımı Ve Koşulu

=IF(AND(G28<40;N28<25);"Kobi";"Büyük Firma") //Eğer G28 küçük ise 40 ve N28 küçük ise 25ten, yani 2 koşulada uyuyor ise "Kobi" yazar uymaz ise Büyük Firma yazar

Veya Koşulu

=IF(OR(G28<40;N28<25);"Kobi";"Büyük Firma") //Eğer G28 küçük ise 40 yada N28 küçük ise 25ten, yani 1 koşula uyuyor ise "Kobi" yazar uymaz ise Büyük Firma yazar

Eğersay

=COUNTIF(AK5:AK129;"1") //Sütunarı saymak için kullanılır. İçerisinde bir geçen sütunların sayısını verir