SQL Tam Addan İsim ve Soyisimi ayırma

Veri tabanında FullName olarak tutulan alanı Name,Surname Olarak listeletmemiz gereken durumlar olabilir. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. İsim ve soyisimi ayırmak için tamadda boşluk varmı kontrolü yapıyoruz ve buna göre ayırıyoruz.

SELECT
(
 CASE WHEN CHARINDEX(' ', FULLNAME) > 0 THEN SUBSTRING (FULLNAME, 1, CHARINDEX(' ', FULLNAME)-1 )
 WHEN LEN(FULLNAME) > 0 THEN FULLNAME
 ELSE 'İSİM' END
) AS AD,
ISNULL(SUBSTRING (FULLNAME, CHARINDEX(' ', FULLNAME) + 1, len(FULLNAME)),'SOYAD') AS SOYAD
FROM KULLANICILAR