Asp.net html mail template’in içeriğini okuma

Mail göndermek için bir html form hazırlayıp daha sonra html içeriğini okuyup mail gönderebiliriz. Bunun için Dinamik alanlar belirleyip replace ile değiştirebiliriz kullancı adını veya mail text alanlarını. Daha sonra paylaşacağım bu kodları.

Aşağıdaki methoda sadece html sayfamızın ismini göndermemiz yeterli olacaktır.

public string GetMailTemplate(string templateTitle)
{
    using (StreamReader SR = new StreamReader(HttpContext.Current.Server.MapPath("/MailTemplates/" + templateTitle + ".html"), Encoding.Default))
    {
        return SR.ReadToEnd();
    }
}