AngularJS $interval kullanımı

Angular ile zaman işlemlerini interval ile yapabiliyoruz, aşağıdaki örnekte 100den 0 kadar sayan kod mevcuttur.

var github = angular.module('app', []);
github.controller('homeCtrl', ['$scope', '$interval', function ($scope, $interval) {
$scope.counter = 100;
var countBack = function () {
$scope.counter--;
if ($scope.counter < 1) {
$scope.counter = null;
}
};
$interval(countBack, 100, $scope.counter);
}]);

Html;

<div ng-app="app">
<div ng-controller="homeCtrl">
Sayaç:{{counter}}
</div>
</div>