Winrar ile logları rarlayıp yedek almak

Dosya olarak tutulan log kayıtları belirli zaman aralığında(task schedule) temizlenerek hem dosya fazlalığından hemde disk alanınızdan tasararruf edebilirsiniz.

//Yedekle
cd C:\Program Files\WinRAR 
rar a -r "D:\Test_Backup\Yedek_Log_%DATE:~7,2%-%DATE:~4,2%-%DATE:~-4%_%TIME:~0,2%-%TIME:~3,2%-%TIME:~-5,2% .rar" "C:\Users\celma\Desktop\test"

//Yedekli dosyaları sil
set folder="C:\Users\celma\Desktop\test"
cd /d %folder%
del /S /Q *.*

//Yedekli klasörleri sil
rd /S /Q “C:\Users\celma\Desktop\test\Tools_klasoru”
rd /S /Q “C:\Users\celma\Desktop\test\Winscp_klasoru”

Javascript Console ekranın küçük karalamalar ;)

Console ekranına geçmek için F12 tuşunun kullanabilirsiniz.

String Interpolation – Console ekranında stilli uyarılar gösterme
%s: string ifadeler
%i: integer ifadeler
%c: custom ifadeler

console.todo = function(msg) {
console.log('%c %s %s %s', 'color: yellow; background-color: black;', '–', msg, '–');
}

console.important = function(msg) {
console.log('%c %s %s %s', 'color: brown; font - weight: bold; text-decoration: underline;', '–', msg, '–');
}

console.todo('This is something that’ s need to be fixed');
console.important("This is an important message");

Liste/Array gibi değerlerin console ekranında tablo olarak gösterilmesi

var animals = [
{ animal: 'Horse', name: 'Henry', age: 43 },
{ animal: 'Dog', name: 'Fred', age: 13 },
{ animal: 'Cat', name: 'Frodo', age: 18 }
];

console.table(animals);

Timer kullanarak js performansını bulma

console.time('Timer1');

var items = [];
for(var i = 0; i < 100000; i++){
items.push({index: i});
}

console.timeEnd('Timer1');

Console temizleme
Console.Clear();

JS .min dosyalarını Unminify olarak görme
ÖR: Chrome browser için F12 tuşu ile console açılır ve soruce sekmesinden her hangi bir min.js file açılır ve pretty print butonu ile kodu düzenli bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

C# Caller Information

C# 5.0 ile birlikte gelen Caller Information özelliği sayesinde bir metodun hangi dosyadaki hangi metod tarafından kaçıncı satırdan çağrıldığını bulabiliyoruz. Özellikle debug ederken faydalı olan bu özelliği loglama amacı ile de kullanabiliriz.

CallerFilePath: Metodun hangi dosyadan çağrıldığı bilgisi

CallerMemberName : Metodun hangi metod tarafından çağrıldığı bilgisi

CallerLineNumber: Metodun CallerFilePath ile belirtilen dosyanın hangi satırından çağrıldığı bilgisi.

namespace CallerInfo
{
  public class CallerInfoExample
  {
    public void Log(String logMessage, [CallerMemberName] string callerName="", 
                      [CallerLineNumber] int lineNumber=0, 
                      [CallerFilePath] string filePath="")
    {
      Console.WriteLine("Çağrıldığı Dosya=" + filePath);  
      Console.WriteLine("Çağıran Metod="+callerName);
      Console.WriteLine("Çağrıldığı Satır Numarası=" + lineNumber); 
    }    
  }
}

namespace CallerInfo
{
  class Test
  {
    static void Main()
    {
      CallerInfoExample callerInfo = new CallerInfoExample();
      callerInfo.Log("Caller Info Test");
    }
  }
}

Main içerisinde oluşturduğumuz sınıfın Log metodunu bu şekilde çağırdığımızda konsolda Main metodunun bulunduğu dosyanın pathi, Main metodunun adı ve Log metodunun çağrıldığı satır numarası yazacak.

Çağrıldığı Dosya=c:\Users\acer\Documents\Visual Studio 2012\Projects\ConsoleAppl
ication1\ConsoleApplication1\Program.cs
Çağıran Metod=Main
Çağrıldığı Satır Numarası=14