sql kayıt satır işlemlerinde kurallar belirlemek

Öncelikle kraulımızı kaydediyoruz.

CREATE RULE Rule_MinusControl
AS
@deger >= 0

Rule atama
Exec sp_bindrule Rule_MinusControl,'[dbo].[ContractDetails].Balance’

Rule kaldırma
Exec sp_unbindrule ‘[dbo].[ContractDetails].Balance’

ContractDetails.Balance değerine 0 ve küçük bir değer atanması durumunda sql belirlediğimiz kural için hata mesajı dönecek ve istenmeyen kayıtların eklenmesini engelleyecektir.