NSSM – The Non-Sucking Service Manager yazılımı(uygulamayı windows servis olarak çalıştırmak)

http://nssm.cc/download ile herhangi bir exe uygulamasının windows servis gibi çalışmasını sağlayabiliriz.

exe uygulamasını servis olarak kurmak için cmd satırına;

nssm.exe install Kibana

Kurulan servis uygulamasını silmek için;

sc  delete Kibana

komutları çalıştırılabilir. Servis özelliklerinden Startup Type: Automatic yapılırsa bilgisayar açıldığında servis otomatik olark çalışır şekilde olacaktır.

Servis çalışmasını durdurmak için:;

sc queryex Kibana

PID değeri alınır ve cmd satırında aşağıdaki komut satırı çalıştırılır.

taskkill /f /pid PID