Jquery Number Animasyonlu Sayma

Count elementinin içerisine 0’dan 10a kadar sayar.

<span id="count"></span>
$('#count').animateNumber(
    {
      number: "10",
      easing: 'easeInQuad',
    },
    1500
  );

Aşağıdaki linkten farklı animasyonlu bir şekilde sayma işlemi yaptırabilirsiniz.

http://aishek.github.io/jquery-animateNumber/