Linq Rasgele kayıt getirme

Linq to sql  ile random kayıt getirmeyi isteyebiliriz. Bunu T-Sql ile

select * from tabloadi order by newID()

diyerek kayıtlarımızın random sıralanmasını sağlayabilyoruz.

Diyerek rasgele kayıtları getirmek için kullanırız.

Linq to Sql’de ise bunun için aşağıdaki komutu kullanmamız yeterlidir.

myAds = (from q in db.Ads select q).OrderBy(x => Guid.NewGuid()).Take(10).ToList();

veya

private static Random Generator = new Random();
...
var result = sc.Subjects.Where(s => s.SubName == sub && s.Level == lev).OrderBy(s => Generator.Next()).Take(10);

C#, Rastgele şifre oluşturma

İstenilen karakter sayısına göre(size) random şifre oluşturur.

public string GenerateNewPassword(int size)
{
  char[] cr = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz".ToCharArray();
  string result = string.Empty;
  Random r = new Random();
  for (int i = 0; i < size; i++)
  {
    result += cr[r.Next(0, cr.Length-1)].ToString();
  }
  return result;
}