Resource file düzenleyici

Çok dil gerektiren uygulamalarda en pratik yöntem .resx dosyalarını kullanmaktır. Hazırladığımız .resx dosyalarını müşteriye gönderip istediği değişiklikleri yapabilmesi için aşağıdaki programlardan birini kullanabilirsiniz.

ResxEditor Download

SimpleResxEdito

Model class verilerini resourceden kullanmak

Model classımızın içerisinde tanımlamamızı aşağıdaki gibi yaparak, verilerin resource dosyamızdan çekilmesini sağlayabiliriz.

[RegularExpression("^[a-zA-Z0-9_\\.-]+@([a-zA-Z0-9-]+\\.)+[a-zA-Z]{2,6}$", ErrorMessageResourceType= typeof(BranchRess.BranchStrings), ErrorMessageResourceName ="email_gecersiz")]
[Required(ErrorMessageResourceName = "required_gerekli", ErrorMessageResourceType = typeof(GeneralRess.GeneralStrings))]
[DataType(DataType.PhoneNumber, ErrorMessageResourceType = typeof(GeneralRess.GeneralStrings), ErrorMessageResourceName = "invalid_telefon")]
[Display(ResourceType = typeof(BranchRess.BranchStrings), Name = "abone_mail")]
public string SubscriberEmail { get; set; }