Asp.net 4.0 url rewrite

Cookie vs tuttmada site adının http://www.3lma.net ile başaması veya 3lma.net  farklı bir domainmiş gibi işlem görür. Yani http://www.3lma.net de oluşturulmuş cookiye 3lma.net dan ulaşamazsınız. Bunun için ben siteye www ile yapılan girişleride 3lma.net ‘e yönlendiriyorum. Bunu yaparken karşılaştığım bir hata oldu aşağıdaki gibi.

Asp.net ile web config dosyası temizlenmiş halde geliyor url rewrite modulunu kullanırken aşağıdaki gibi bir hata ile karsılastım. Aldığım hata “The element ‘system.webServer’ has invalid child element ‘rewrite’” idi sonrasında ise hatalı ve hatasın web config dosyalarını karsılastırdgımızda sorunun <configuration xmlns=”http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0″> kısmından kaynaklandıgını anladım problemı cozmek için xml şema tanımını girmeniz gerekiyor.

<configuration> olması gereken

<configuration xmlns=”http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0″>

Yönlendirme işlemini ise;

<system.webServer>
  <rewrite>
    <rules>
      <rule name="Remove WWW prefix" >
         <match url="(.*)" ignoreCase="true" />
         <conditions>
           <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www\.3lma\.net" />
         </conditions>
         <action type="Redirect" url="http://3lma.net/{R:1}" redirectType="Permanent" />
       </rule>
       <rule name="www redirect https" enabled="true" stopProcessing="true">
       <match url="(.*)" />
       <conditions>
         <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^www\.3lma\.net" />
         <add input="{HTTPS}" pattern="on" />
       </conditions>
       <action type="Redirect" url="https://3lma.net/{R:1}" />
     </rule>
    </rules>
  </rewrite>
</system.webServer>