@@ROWCOUNT Kullanımı

@@rowcount komutu bize number değer döndürür. DML (Data Manipulation Language – select,insert,update,delete)işleminden etkilenen satirlarin toplam sayısını döndürür.
Bir update işlemi yaptık diyelim ki bunun sonucunda kaç tane satirin değiştiğini görmek isteyebiliriz.


Daha çok select into ile T-SQL içerisinde kullanılmaktadır.