Order by kullanımı

Order By  Komutu
Veritabanından  çektiğimiz kayıtları (sonuç kümesini ) sıralamak için ORDER BY anahtar kelimesini kullanırız. Bu sıralama belirtilen kolona göre yapılır. Ve varsayılan olarak artan (küçükten büyüğe, ascending) sıradadır.

Bu verileri id’sine göre küçükten büyüğe(ascending) sıralamak için gerekli SQL kodu aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM kitapbilgisi ORDER BY id ASC

Bu verileri id’sine göre büyükten küçüğe(descending) sıralamak için SQL kodu ise aşağıdaki gibidir:

SELECT * FROM kitapbilgisi ORDER BY id DESC

Tarihe göre sıralamada bu aynı şekildedir.
Eski tarih göre sıralamak için ascending yapılır(yani 03.11.2012,04.11.2012 sırasıyla)
Yakın tarih göre sıralamak için descending yapılır(yani 04.11.2012,03.11.2012 sırasıyla)