sp_helptext, sp_columns, sp_tables System Prosedürünün kullanılması

sp_helptext prosedürü bizim tanımladığımız yada sistemde bulunan objelerin tanımlamalarını text formatında gösterir.
ÖR: exec sp_helptext ‘TBLREFERANSLAR’

sp_columns belirtilen tablonun kolonlarını, tiplerini vs detaylı listeler.
exec sp_columns ‘TBLREFERANSLAR’

sp_tables tüm tabloların veya belirtilen tabloyu detaylı listeler.
exec sp_tables ‘TBLREFERANSLAR’ –Sadece TBLREFERANSLAR tablosunu detaylı getirir.
exec sp_tables –Tüm tabloları listeler.