Entity ile eklenen kaydın PKid sini alma

Son eklene kaydın idsini almamız gerektiğinde aşağıdaki gibi using metodunu kullanabiliriz.

using (PortalEntities ctx = new PortalEntities())
{
CompanyMessage cm = new CompanyMessage();
cm.SendUserId = id;
cm.SendUserId = userId;
db.CompanyMessages.Add(cm);
db.SaveChanges();
int eklenekayitid = cm.CompanyMessageId;
}