Veritabanında int olarak tutulan saat ve tarih için çevirme

Bazı eski veri tabanlarında karşılaşmışınızdır, tarih ve saati int olarak tutulur . ve : lardan temizlenerek. Fakat web tarafında int değerleri formatlamak isteyebiliriz, gün adı vs göstermek için. Formatlamak için öncelikle verileri çevirmemiz gerekmektedir. tarihi DateTime zamanı ise TimeSpan’a çevirmeliyiz.Hemen örnek üzerinde görelim;

VeriTabanımızda int olarak tarih verimiz 20130214, saat olarak ise 163000 tutulduğunu farzedelim. Şimdi bu integer değerleri çevirecek olan methodlarımıza göz atalım.

//Tarih oluşturma methodumuz
private static DateTime DateCreate(string sdt)
{
  int year = Convert.ToInt32(sdt.Substring(0, 4));
  int month = Convert.ToInt32(sdt.Substring(4, 2));
  int day = Convert.ToInt32(sdt.Substring(6, 2));
  DateTime dt = new DateTime(year, month, day);
  return dt;
}

//Saat oluşturma methodumuz
private static TimeSpan TimeCreate(string sts)
{
  int hour = Convert.ToInt32(sts.Substring(0, 2));
  int munites = Convert.ToInt32(sts.Substring(2, 2));
  int seconds = Convert.ToInt32(sts.Substring(4, 2));
  return new TimeSpan(hour, munites, seconds);
}

//Tarih ile saati oluşturma methodumuz
private static DateTime DateTimeCreate(string sdt, TimeSpan sts)
{
  int year = Convert.ToInt32(sdt.Substring(0, 4));
  int month = Convert.ToInt32(sdt.Substring(4, 2));
  int day = Convert.ToInt32(sdt.Substring(6, 2));
  DateTime date = new DateTime(year, month, day);
  return date.Add(sts);
}

//Methodların kullanımı;
DateTime dt = DateTime(20130214);
TimeSpan ts = TimeCreate(163000)

Hepsi bu kadar…

C#, DateTime Formatları

Tarih işlemlemlerinde bazen günün adı, bazen ayın adı vs. yazdırmak isteyebiliriz, aşağıda işe yarayarak formatlar bulunmaktadır.

Format kodları açıklamaları
y (year), M (month), d (day), h (hour 12), H (hour 24), m (minute), s (second), f (second fraction), F (second fraction, trailing zeroes are trimmed),t (P.M or A.M) and z (time zone).

DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123);
String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt); // "8 08 008 2008"  year
String.Format("{0:M MM MMM MMMM}", dt); // "3 03 Mar March" month
String.Format("{0:d dd ddd dddd}", dt); // "9 09 Sun Sunday" day
String.Format("{0:h hh H HH}",   dt); // "4 04 16 16"   hour 12/24
String.Format("{0:m mm}",     dt); // "5 05"      minute
String.Format("{0:s ss}",     dt); // "7 07"      second
String.Format("{0:f ff fff ffff}", dt); // "1 12 123 1230"  sec.fraction
String.Format("{0:F FF FFF FFFF}", dt); // "1 12 123 123"  without zeroes
String.Format("{0:t tt}",     dt); // "P PM"      A.M. or P.M.
String.Format("{0:z zz zzz}",   dt); // "-6 -06 -06:00"  time zone

String.Format("{0:t}", dt); // "4:05 PM"             ShortTime
String.Format("{0:d}", dt); // "3/9/2008"            ShortDate
String.Format("{0:T}", dt); // "4:05:07 PM"           LongTime
String.Format("{0:D}", dt); // "Sunday, March 09, 2008"     LongDate
String.Format("{0:f}", dt); // "Sunday, March 09, 2008 4:05 PM" LongDate+ShortTime
String.Format("{0:F}", dt); // "Sunday, March 09, 2008 4:05:07 PM" FullDateTime
String.Format("{0:g}", dt); // "3/9/2008 4:05 PM"        ShortDate+ShortTime
String.Format("{0:G}", dt); // "3/9/2008 4:05:07 PM"       ShortDate+LongTime
String.Format("{0:m}", dt); // "March 09"            MonthDay
String.Format("{0:y}", dt); // "March, 2008"           YearMonth
String.Format("{0:r}", dt); // "Sun, 09 Mar 2008 16:05:07 GMT"  RFC1123
String.Format("{0:s}", dt); // "2008-03-09T16:05:07"       SortableDateTime
String.Format("{0:u}", dt); // "2008-03-09 16:05:07Z"      UniversalSortableDateTime

// month/day numbers without/with leading zeroes
String.Format("{0:M/d/yyyy}", dt);      // "3/9/2008"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);     // "03/09/2008"

// day/month names
String.Format("{0:ddd, MMM d, yyyy}", dt);  // "Sun, Mar 9, 2008"
String.Format("{0:dddd, MMMM d, yyyy}", dt); // "Sunday, March 9, 2008"

// two/four digit year
String.Format("{0:MM/dd/yy}", dt);      // "03/09/08"
String.Format("{0:MM/dd/yyyy}", dt);     // "03/09/2008"

Ayrıca dile göre tarih formatları değişkenlik göstermektededir. Mesela İngilizcede ay/gün/yıl gibi fakat türkçede gün/ay/yıl şeklinde. Dile göre tarih çevirme işlemlerini aşağıdaki gibi yapabiliriz.

lb.BorrowDate = Convert.ToDateTime(txtreturndate.Text, new CultureInfo("tr-TR"));