Inner join ile update sorgusu

KULLANICI tablosunda ADSOYAD boş olan kayıtlar için ESKI_KULLANICI tablosundaki ADSOYAD ile günceller.

UPDATE KULLANICI 
SET KULLANICI.ADSOYAD = ESKI_KULLANICI.ADSOYAD 
FROM NEW_KULLANICI AS KULLANICI 
INNER JOIN OLD_KULLANICI AS ESKI_KULLANICI 
       ON KULLANICI.KIMLIKNO = ESKI_KULLANICI.KIMLIKNO 
WHERE KULLANICI.ADSOYAD is null