Aramada kelime vurgulama

Arama sayfalarında arama yapılan sayfalarda aranan kelimeyi vurgulamak istersek bunu Regex methoduyla kolayca gerçekletirebiliriz.

private string Vurgula(string metin, string anahtarKelime)
{
    Regex rx = new Regex(anahtarKelime, RegexOptions.IgnoreCase);
    return rx.Replace(metin, "<b>$0</b>");
}

Burada arama yapılan metin içerisinde aranan kelimeler küçük büyük harf kontrolü olmaksızın aranan kelimeler kalın olarak vurgulanacaktır.